KB van 10 juli 2022 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde OCMW's als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor 2022

md xs sm lg