KB van 11 september 2022 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2022 en voor het jaar 2023

md xs sm lg