Koninklijk besluit van 25 februari 2024 betreffende de toekenning van een subsidie aan

  • ALPHA 5000
  • ARC asbl 
  • CEDEG asbl 
  • Croix-Rouge asbl 
  • LE MONDE DES POSSIBLES 
  • P.A.W. asbl 
  • Pôle Beaurinois ASBL 
  • Pour la Solidarite-PLS
  • Réso asbl 
  • Yambi Developpement
  • Bibliothèques Sans Frontières 
  • C.H.O.Q.
  • CALIF asbl 
  • CodeNPlay
  • FOBAGRA - Auberges numériques 
  • Interface3.Namur
  • La Scientothèque
  • Wetechcare Belgique ASBL 
  • Amal vzw
  • Media actie kuregem stad
  • Pegode vzw
  • SAAMO West-Vlaanderen
  • vzw Het Portaal (ARhus)
  • IMEC vzw

  voor de uitvoering van een project gericht op de digitale inclusie van kwetsbare groepen in het kader van het project “e-inclusion for Belgium” van het Europees herstel- en veerkrachtplan.

   Gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU 

  Koninklijk besluit van 25 februari 2024 betreffende de toekenning van een subsidie voor de uitvoering van een project gericht op de digitale inclusie van kwetsbare groepen in het kader van het project “e-inclusion for Belgium” van het Europees herstel- en veerkrachtplan.