Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het OCMW als tegemoetkoming in de personeelskosten

md xs sm lg