Koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het OCMW als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie

md xs sm lg