KB houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's voor de periode van 1/5/2009 t.e.m. 31/12/2009

md xs sm lg