Ministeriel besluit ter uitvoering van artikel 5 § 2 van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "overstroningen" voor de doelgroep van OCMW's die in de getroffen gemeenten liggen

Fields

md xs sm lg