Omzendbrief inzake welvaartsaanpassing – verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1, van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie – 1 januari 2020

md xs sm lg