Toekenningen van een toelage voor het jaar 2005 aan de OCMWs voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen

md xs sm lg