Toekenningen van een toelage voor het jaar 2012 aan de OCMW's voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen

md xs sm lg