Toekenningen van een toelage voor het jaar 2015 aan OCMW's voor de kosten voor samenstellen van huurwaarborgen

md xs sm lg