Verhoging van de leefloonbedragen vanaf 1 september 2013 (basisbedragen bedoeld in art.14, §1 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (welvaartsaanpassing)

md xs sm lg