Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

  De IGO is een sociale uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt toegekend aan personen ouder dan 65 jaar zonder voldoende bestaansmiddelen.

  Nieuwe geautomatiseerde procedure

  Sinds december 2019 wordt een ambtshalve onderzoek opgestart naar het recht op de IGO voor wie recht heeft op OCMW-steun tijdens de maand waarin hij/zij 64 jaar wordt.
  Dit dankzij de maandelijkse gegevensuitwisselingen tussen de POD MI en de Federale Pensioendienst. 

  Vroegere procedure

  Er wordt ambtshalve een automatisch onderzoek uitgevoerd tot toekenning van de IGO door de Federale Pensioendienst voor een groot aantal personen (loontrekkenden, zelfstandigen, ...). Dit was echter niet het geval voor wie recht heeft op OCMW-steun.
  De OCMW’s moesten immers de Federale Pensioendienst informatie bezorgen over hun begunstigden zes maanden vóór de leeftijd van 65 jaar om dit onderzoek te starten. Zonder dit verzoek werd geen enkel ambtshalve onderzoek over het recht op de IGO geopend. Deze situatie is voortaan verleden tijd. 

  Voordelen

  Enerzijds zal wie recht heeft op OCMW-steun automatisch een ambtshalve onderzoek krijgen voor de toekenning van de IGO. Wie aan de voorwaarden voldoet, zal hier voortaan automatisch van genieten.

  Anderzijds zullen de OCMW’s geen stappen meer moeten ondernemen bij de Federale Pensioendienst voor deze personen. Naast de waarborg dat deze personen hun rechten volledig kunnen uitoefenen, is er ook de administratieve vereenvoudiging, zowel voor de personen die steun ontvangen, als voor de OCMW’s en de Federale Pensioendienst.

   

  Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie? Lees E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

  JA, IK SCHRIJF ME IN