Is de bijzondere bevoegdheidsregel van toepassing op studenten, enkel voor de toekenning van het leefloon?

Fields

md xs sm lg