De student die langer dan een maand in het buitenland verblijft, behoudt het leefloon, indien:

    • Behoud van de gewoonlijke verblijfplaats in België
    • Inschrijving in een onderwijsinstelling voor Hoger Onderwijs in België
    • Het verblijf in het buiteland deel uitmaakt van het programma van de opleiding of daarmee onlosmakelijk verbonden is

    Voorbeelden: het volgen van een stage, uitwisseling binnen Erasmus, Erasmus Mundus, VLIR-CUD, CIUF-CUD, enz.