Heeft de betrokkene het recht om gehoord te worden vooraleer het OCMW een beslissing neemt?

Fields

md xs sm lg