Kan een minderjarige een aanvraag tot het bekomen van een leefloon indienen?

Fields

md xs sm lg