Neen, enkel de “aanvragen” tot maatschappelijke hulp moeten worden ingeschreven in het register