Moet ook een ambtshalve herziening geregistreerd worden ?

Fields

md xs sm lg