Een aankoopticket voor huisbrandolie aan de pomp of verwarmingspetroleum aan de pomp volstaat, voor zover de persoon zich hoofdzakelijk verwarmt met dit soort brandstof. Het bedrag van de toelage bedraagt 210 €, voor zover aan de andere voorwaarden is voldaan en dit ONGEACHT het aantal liters vermeld op het ticket.