Wat als een persoon verhuist, een nieuwe steunaanvraag indient bij OCMW X en nog steeds steun ontvangt van OCMW Y (dat niet op de hoogte is van de verhuis van de begunstigde)?

Fields

md xs sm lg