Wanneer een OCMW bevoegd is voor de toekenning van de maatschappelijke dienstverlening in het algemeen op basis van de toewijzing van een verplichte verblijfplaats (code 207), is dit OCMW eveneens bevoegd voor de toekenning van de verwarmingstoelage.