Twee voorwaarden: 1) Personen die een schuldbemiddeling genieten overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling krachtens de artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, en die bovendien hun verwarmingsfacturen niet meer kunnen betalen. Dit zijn dus niet alle schuldbemiddelingen. 2) Het gezin moet zich in een staat van behoeftigheid bevinden. Het OCMW moet dit bevestigen.. Wie behoort tot de derde categorie van gerechtigden?