Ja, spaargelden worden aanzien als een roerend kapitaal. Het gaat hier om de volgende berekening:
    Er wordt rekening gehouden met 6 % van de schijf tussen € 6.200 en € 12.500 en met 10 % van de boven die schijf gelegen bedragen.
    Deze berekeningswijze moet ook vermeld worden in de beslissing van het OCMW.

    Referenties:
    Artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie