Wordt voor de berekening van het leefloon rekening gehouden met de spaargelden van betrokkene?

Fields

md xs sm lg