De collectieve module voor de sociale activering van het OCMW van Brussel, die deel uitmaakt van het project AMIF MOVE UP komt neer op een intensieve en goed ontwikkelde begeleiding in groep die de mogelijkheid biedt om Frans te oefenen bij elke groepsactiviteit en onder begeleiding van een leraar Frans als vreemde taal.

    Het OCMW in Brussel biedt zeer intensieve begeleiding aan nieuwkomers. Door middel van een goed gevuld wekelijks aanbod van activiteiten tracht het OCMW belemmeringen op verschillende levensgebieden (huisvesting, gezondheid, taal, enz.) weg te nemen en het integratieproces te versterken. Door een intensieve module voor te stellen, tracht het OCMW van Brussel de deelnemers te laten wennen aan een werk- of opleidingsritme.

    Zie module