Dit onderzoek blikt terug op de hervorming

  Het doel van deze studie is na te gaan hoe de hervorming van het GPMI uit 2016 wordt toegepast in de praktijk. De studie onderzoekt en evalueert de hervorming zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak. Implementeren OCMW’s dewijzigingen zoals in de wet beschreven, of verloopt dit in de praktijk niet zo gemakkelijk? Het onderzoek bevraagt ook de betrokkenen hoe zij de hervorming ervaren.

  Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek

  Dit onderzoek maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken. Dat maakt het mogelijk GPMI’s, na de wetshervorming, zowel in de breedte als in de diepte te onderzoeken. Het kwantitatief onderzoek gaat vooraf aan het kwalitatieve om een grondige cijfermatige basis te leggen. Het kwalitatief onderzoek bouwt verder op het kwantitatieve en gaat dieper in op de kwantitatieve resultaten. Voor zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve deel gebruikt het onderzoek dezelfde selectie van
  19 OCMW’s. Dit heeft ten eerste een praktisch voordeel: samenwerkingen en contactnames tussen het onderzoeksbureau en het OCMW verlopen vlotter. Ten tweede is er ook een inhoudelijk voordeel: kwalitatieve interviews kunnen voortbouwen op de geregistreerde GPMI’s in elk OCMW, met aandacht voor de lokale eigenheden van dat OCMW.

  Lees de studie

  Lees de samenvatting