In 2013 gaf de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de opdracht om een analyse van de werklast bij de maatschappelijk werkers van de OCMW ’s uit te voeren.

  Doelstellingen van de studie: 

  • een inventaris opmaken van de meetinstrumenten die in het OCMW worden gehanteerd;
  • de effectieve werklast analyseren;
  • goede praktijken opsporen;
  • beleidsaanbevelingen formuleren om ervoor te zorgen dat maatregelen worden genomen om effectief op te treden om de werklast van de maatschappelijk werkers aan te pakken.

  Na analyse van de bestaande instrumenten en de literatuur over het onderwerp, werd een meetinstrument ontwikkeld dat specifiek gericht is op de werklastmeting die in het OCMW veroorzaakt wordt door de behandeling van federale aangelegenheden. 70 OCMW ‘s namen deel aan dit onderzoek. De analyse van de resultaten, de goede praktijken en de beleidsaanbevelingen worden u ter beschikking gesteld