Het project “De ondersteuning van nieuwe Housing First trajecten in België: empowerment en participatie” is een initiatief van Minister Karine Lalieux, belast met armoedebestrijding.

  Het wil een impuls geven aan nieuwe begeleidingstrajecten door ondersteuning te bieden aan de begeleidingscapaciteit van nieuwe en bestaande Housing First projecten. We willen nieuwe accenten voor de genderdimensie, voor de specifieke doelgroep van jongeren, voor een eventuele focus op empowerment en het mobiliseren van ervaringskennis extra aandacht geven.

   

  Projecten kunnen een voorstel indienen tot maximaal 125.000 euro.

  Indieningsperiode tem 15/01/2024.

   

  Het project kan starten na goedkeuring van de minister en heeft een maximale duurtijd van 24 maanden na ondertekening van het besluit.

  Lees aandachtig de gids door alvorens het aanvraagformulier in te vullen. Het gevraagde budget dient opgemaakt te worden aan de hand van het voorziene sjabloon.

   

  Reglement

  De modaliteiten van dit project staan beschreven in het reglement hieronder:

  REGLEMENT

  BUDGET

   

  Deelname aan de projectoproep

  AANVRAAGFORMULIER