De werkgroep sociale activering is een werkgroep in de schoot van de POD Maatschappelijke Integratie waarin ervaringsuitwisseling en kennisdeling centraal staan. Het betreft een informele werkgroep met een verscheiden samenstelling: vertegenwoordigers uit de praktijk, het beleid en de onderzoekswereld delen hier ideeën met elkaar.

    Via dit forum kan de POD Maatschappelijke Integratie de vinger aan de pols houden met betrekking tot de praktijk van het sociale activeringsbeleid van de OCMW’s en kunnen knelpunten in kaart gebracht worden en verbetervoorstellen uitgewerkt.

    Tevens is het een forum om ervaringen en praktijken uit te wisselen. Op iedere bijeenkomst wordt een  praktijkervaring voorgesteld, waarop we simultaan vertaling Frans-Nederlands voorzien.

    Wil je ook lid worden van de werkgroep sociale activering?
    Stuur een mail naar vraag@mi-is.be en vermeld dat je deel wil uitmaken van de werkgroep sociale activering.