Nieuwe omzendbrief inzake het referentieadres voor daklozen

  Het referentieadres is een belangrijk instrument voor de sociale re-integratie van dakloze personen, gezien dit adres hen de mogelijkheid biedt om een administratieve verankering te hebben en hun briefwisseling te kunnen ontvangen.

  In het verleden hebben drie omzendbrieven getracht de wettelijke bepalingen inzake het referentieadres te verduidelijken, met name de omzendbrief van 21 maart 1997, die van 27 juli 1998 en die van 4 oktober 2006.

  In de praktijk is gebleken dat de bepalingen en hogervermelde omzendbrieven op verschillende wijze geïnterpreteerd werden door de gemeenten en de OCMW’s.  Het is nochtans van essentieel belang dat daklozen een administratieve oplossing kunnen bekomen die hen zal toelaten opnieuw hun leven op orde te brengen en stabiliteit terug te vinden. 

  Aan de hand van deze nieuwe omzendbrief hebben we dan ook de bestaande regels willen verduidelijken en de administratieve formaliteiten willen vereenvoudigen. Hiertoe hebben we gedurende lange tijd met de FOD Binnenlandse Zaken samengewerkt. Het resultaat is één enkele gezamenlijke omzendbrief die duidelijk de rol van de OCMW's en de gemeenten inzake de toekenning van een referentieadres omschrijft.

  Deze nieuwe omzendbrief treedt in werking op 7 juli 2023 en vervangt de eerder vermelde omzendbrieven. 

  •    Lees de omzendbrief 
  •    Lees de informatiebrochure om uit te delen aan je gebruikers;
  •    Bekijk de video met uitleg over de omzendbrief