Waarom ?

  In België groeit een kind op vijf momenteel op in een situatie van kinderarmoede. Volgens Unicef zou dit aantal kunnen stijgen tot 25 %, ofwel een kind op vier, omwille van de gezondheidscrisis. En dan hebben we het nog niet over de energiecrisis ...

  De subsidie kadert in de doelstellingen van de Europese Kindgarantie, waarover de Raad van de Europese Unie in juni 2021 heeft gestemd. Terwijl 18 miljoen kinderen een risico op armoede lopen in de EU heeft de Europese Kindgarantie tot doel de armoedecyclus te doorbreken en te strijden tegen de sociale uitsluiting van kinderen door hun toegang te waarborgen tot essentiële diensten en noden zoals onderwijs en gezondheid, maar ook een gepaste woning of gezonde voeding.

  De POD Maatschappelijke Integratie werd aangeduid al nationaal coördinator van deze Europese Garantie voor België.

   

  Budget

  Eind 2021 werd een subsidie van 1 149 761,98 euro vrijgemaakt om tien projecten rond kinderarmoedebestrijding bij de OCMW’s te ondersteunen voor een periode van 2 jaar. Eind 2022 werd een extra subsidie van 1 025 171,78 euro vrijgemaakt om acht van de reeds bestaande projecten te blijven ondersteunen, samen met acht nieuwe projecten.

  Een totaalbudget van 2,2 miljoen euro zal zo worden vrijgemaakt om de projecten rond kinderarmoedebestrijding te ondersteunen voor een periode 2022 en 2023.

  Vijftien concrete projecten en acties voor kinderen in 2023

  Kinderen lijden erg onder de gevolgen van de onzekerheid van hun ouders en familie. Discriminatie, sociale uitsluiting en ongelijke kansen maken deel uit van hun dagelijks leven. Het resultaat is een overdracht van armoede van generatie op generatie die we met de grootste kracht moeten bestrijden” stelt Minister Karine Lalieux, bevoegd voor armoedebestrijding, vast.

  Het vierde plan voor de bestrijding van armoede en sociale ongelijkheden besteedt eveneens bijzondere aandacht aan de armoede van de jongsten in onze maatschappij. 

  Zo werden in 2022 tien projecten ondersteund die specifiek gewijd zijn aan kinderarmoedebestrijding gedurende een jaar, die een jaar verlengd kunnen worden. Zij worden gedragen door de OCMW’s van Antwerpen, Seraing, Luik Anderlecht, Molenbeek, Oostende, Sint-Niklaas, Gent, Charleroi en Namen. De ondersteuning van de zeven laatst genoemde OCMW’s werd verlengd in 2023.

  Er werden trouwens acht nieuwe projecten toegevoegd aan deze lijst, gedragen door de OCMW’s van Châtelet, Evere, La Louvière, Leuven, Mechelen, Bergen, Schaarbeek en Sint-Gilles, voor een duur van een jaar.

  In 2023 worden in totaal 15 projecten rond kinderarmoedebestrijding gedragen door de OCMW’s en ondersteund door de POD Maatschappelijke Integratie. Deze projecten bieden een verscheidenheid aan acties: van huiswerkbegeleiding tot individuele opvolging, van maaltijdverdeling tot psychologische ondersteuning van jongeren in instellingen...

  Er wordt eveneens een platform “kinderarmoede” ingevoerd om de opvolging van de ondersteunde projecten te waarborgen.

  Alle informatie over de projecten vindt u in de rubriek "Goede praktijken" van deze webpagina.