Het OCMW van Luik wil bijdragen aan de integratie van nieuwkomers door de invoering van een voorziening voor sociale activering. In het kader van het project MOD’ACTIONS is het de bedoeling van het OCMW om alle hinderpalen te behandelen die het integratieproces van de nieuwelingen belemmeren, zowel diegene die zich in de Belgische maatschappij bevinden, als diegene die individuen op persoonlijk vlak ervaren.

    Het project bereidt de deelnemers voor om alle nodige sociale competenties te verwerven om het integratieproces te bevorderen. Het project benadrukt eveneens de impact van het culturele aspect in het integratieproces en leert de deelnemers om de culturele elementen te ontdekken in hun traject en om er rekening mee te houden.

    Bekijk project