De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Binnenlandse Zaken lanceerden eind juni 2019 een nieuwe projectoproep binnen het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF).
   

  Deze projectoproep richt zich tot organisaties (ngo’s, vzw’s, stichtingen etc.) die vorming en opleiding kunnen uitwerken voor sociaal werkers van OCMW’s rond het herkennen van psychosociale stoornissen (trauma, depressie, psychose, migratieverdriet etc.) bij nieuwkomers uit derdelanden (niet EU-nationaliteit).
   

  De vorming bestaat uit een deel gespecialiseerde opleidingen en een deel intervisie.
   

  Heb je interesse om een project in te dienen? Ken je een organisatie die dit zou kunnen uitwerken? Je kunt een project indienen tot en met maandag 2 september 2019. De oproep werd eind juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je vindt deze onder documenten. 

  Klik hier als je een project wil indienen