In 2013 kreeg het Housing First-steunpunt een plek binnen de POD MI. Sinds 2023 is het geïntegreerd binnen de dienst Armoedebestrijding en Maatschappelijke Integratie (SCUBA) onder de naam ‘Housing First Lab’, een structuur om de ontwikkeling van huidige en toekomstige Housing First-praktijken in België te ondersteunen. Het ‘Lab’ fungeert als link tussen projectpromotoren in de verschillende regio's van het land en tussen het nationale, Europese en internationale niveau.