Studies, publicaties en statistieken

 1. Wegwijs voor studenten

  Brochures

  De POD Maatschappelijke Integratie werkte de brochure 'Wegwijs voor studenten' uit om de studenten die potentieel recht hebben op een leefloon beter naar het OCMW te leiden.  ...

 2. Wegwijs in het leefloon

  Brochures

  Het leefloon is één van de vormen van het recht op maatschappelijke integratie. Het is een minimuminkomen voor de mensen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. ...

 3. Studie over de hervorming van het GPMI

  Studies

  Het doel van deze studie is na te gaan hoe de hervorming van het GPMI uit 2016 wordt toegepast in de praktijk. De studie onderzoekt en evalueert de hervorming zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak. ...

md xs sm lg