Studies, publicaties en statistieken

 1. Wegwijs in medische hulp

  Brochures

  De toegankelijkheid van diensten is een pijler van de sociale inclusie naast een traject naar kwaliteitsvol werk en een menswaardig inkomen. Een van de belangrijkste diensten zijn de medische zorgen. De toegang kan beperkt worden door de financiële kost. De tussenkomst in de medische kosten kan een oplossing bieden. Via de ...

 2. Housing First in België : het werkt!

  Brochures

  Housing First Belgium is een sociaal innoverend experiment dat op federale schaal de integratie van de kwetsbaarste daklozen door huisvesting test (lang verleden op straat, problemen met fysieke en/of mentale gezondheid en/of verslaving, gebrek aan oplossingen bij de klassieke opvangvoorzieningen die voor hen best...

 3. Ga voor Housing First! Handboek met aanbevelingen voor instituties

  Brochures

  Dit handboek is bedoeld voor de instellingen en sociale actoren die de praktijken van Housing First (HF) willen overnemen. Het bevat concrete aanbevelingen en illustraties. Met dit handboek beschikt u over een heleboel mogelijkheden om te starten met eigen HF-praktijken. ...

 4. Focusnota 13 - OCMW en huisvesting

  Focus

  Het statistisch rapport is voor de OCMW’s, verenigingen uit het middenveld, lokale overheden, onderzoekscentra en de media een handig instrument voor het systematisch opvolgen van federale maatregelen ...

 5. Focusnota 9 - Medische hulp: evolutie sinds 1999

  Focus

  Het statistisch rapport is voor de OCMW’s, verenigingen uit het middenveld, lokale overheden, onderzoekscentra en de media een handig instrument voor het systematisch opvolgen van federale maatregelen. ...

 6. Wat is 'medische hulp'?

  Brochures

  In kader van het project MediPrima werd een folder uitgewerkt voor iedereen die vragen heeft over hun medische zorgen, maar die niet kan betalen. ...

 7. Focusnota 2 - Strijd tegen dak- en thuisloosheid

  Focus

  Het statistisch rapport is voor de OCMW’s, verenigingen uit het middenveld, lokale overheden, onderzoekscentra en de media een handig instrument voor het systematisch opvolgen van federale maatregelen. ...

md xs sm lg