E-inclusion for Belgium - OCMW 2022

  Digiscan regio Brugge

  Het project van het OCMW van de Stad Brugge bestaat uit drie delen. Enerzijds een ‘Digiscan’ aan huis die een basis vormt tot advies, ondersteuning en doorverwijzing. Anderzijds na analyse van deze ‘Digiscan’ resultaten een vormings- en coaching traject voor de OCMW-medewerkers. Ten slotte met de resultaten uit de ‘Digiscan’ een basis vormen voor het e-inclusiebeleid lokale besturen en het leggen van verbanden met reeds bestaande projecten.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Brugge (projectdrager), Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Torhout, Blankenberge, Knokke-Heist, Damme en Zuienkerke

  Amicaal Digitaal

  Het project van het OCMW van de Stad Menen bestaat uit detectie, monitoring en bijsturing van toegang tot essentiële diensten en digitale vaardigheden. Het huidige vormingsaanbod zal laagdrempeliger en op maat gemaakt worden met behulp van een mobiele ontmoetingsplaats, zijnde een caravan. Er zullen ook e-inclusie ambassadeurs worden ingezet in een buddywerking en/of om advies, kritische reflectie en signalen naar het beleid te communiceren.

  Digivaardig Sint-Niklaas

  Het project van het OCMW van de Stad Sint-Niklaas bestaat uit het uitbreiden van de digipunten, digicafés en hulp aan huis. Er worden extra vrijwilligers verworven en nog meer ingezet op tewerkstellingstrajecten. Zo wordt er voorzien in kwalitatieve professionalisering en ondersteuning van vrijwilligers, stagiairs en mensen in een tewerkstellingstraject. Met academische steun zal men de inwoners rond e-inclusie bevragen om zo het beleid nog beter af te stemmen op de noden.

  Digitale brugfiguren

  Het project van het OCMW van de Stad Kortrijk bestaat uit digitale ‘brugfiguren’ die in de zes meest kwetsbare wijken van Kortrijk een e-inclusie aanbod van laagdrempelige workshops en lessenreeksen aanbieden. De digitale ‘brugfiguren’ zullen op basis van de persoonlijke begeleiding een aanbod ontwikkelen met verhoogde aandacht voor specifieke doelgroepen zoals vb. digitaal kwetsbare anderstaligen, digitaal kwetsbare ouderen, …

  DIGI-taal

  Het project van het OCMW van de Stad Tongeren bestaat uit het opleiden van lokale dienstencentra, verenigingen tegen armoede, de bib, … tot ‘digihelper’. Hiernaast volgen OCMW-medewerkers een workshops rond het sensibiliseren van cliënten en het opzoeken van correcte informatie online, zodat zij cliënten sneller en doeltreffender kunnen verder. Tot slot willen ze het gebruik van hun digitaal buurtplatform ‘Hoplr’ uitbreiden om kwetsbare doelgroepen meer te bereiken.

  Regionaal samenwerken W13

  Het project van de welzijnsvereniging W13 bestaat uit het aanbod van begeleiding aan huis, de uitbouw van laagdrempelige digipunten en een pop-up aanbod. Via een monitoringssysteem krijgt men een duidelijk beeld op wie men bereikt, wat de noden zijn en voor welke groepen er extra inspanningen nodig zijn. Het is de bedoeling om op basis van deze monitoring een gericht e-inclusiebeleid op te nemen in de strategische meerjarenplanning.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem.

  Reach out for e-inclusion

  Het project van het OCMW van de Gemeente Beerse bestaat uit outreachers die in de wijken op zoek gaan naar burgers die niet digitaal actief zijn. Samen starten ze een persoonlijk digitaal inclusietraject met kansen op verbetering en de drempels in de toegankelijkheid te verminderen. Men ondersteunt de eerstelijns teams via collegiaal leren en opleiding. Met al deze initiatieven zorgt men ten slotte voor een visie op e-inclusie.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Beerse (projectdrager), Turnhout, Vosselaar, Lille, Kasterlee en Oud Turnhout.

  E-inclusie Noord-Limburg

  Het project van de Welzijnsregio Noord-Limburg bestaat uit het versterken van de digitale vaardigheden en de toegang tot de essentiële diensten. De gedetecteerde noden betreffen de moeilijkere toegang tot hardware of beperkte mobiliteit door handicap, nood aan toegankelijke informatie over digitalisering en nood aan versterkte digitale vaardigheden van sociale professionals in contact met de doelgroep.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt.

  Lokaal digitaal

  Het project van het OCMW van de Gemeente Oud-Heverlee bestaat uit een ‘digidokter’, een persoonlijke coach die de digitale vaardigheden versterkt in de bib en in LDC ‘De Kouter’. Alle partners en hun collega’s kennen het initiatief ‘digidokter’ en leiden hun doelgroep actief naar deze dienstverlening. Daarnaast worden er korte vorming sessies gegeven door een vrijwilliger of een organisatie en zal men ook een mobiel aanbod aan huis voorzien voor inwoners met verminderde mobiliteit.

  De Digitale KLIK

  Het project van het OCMW van de Stad Lier en de Stad Lier bestaat uit het inzetten op een individuele aanpak op maat en op verankering van ‘digitale zelfredzaamheid’. Hiervoor zullen ze een breder hulpverleningsnetwerk uitbouwen met als doel om de eerstelijns te ondersteunen in vaardigheden om het digitaal profiel van cliënten gerichter in te schatten. Met dit project hebben ze de ambitie om een nieuwe -digitale- pijler toe te voegen aan het Recht op Maatschappelijke Integratie.

  Digi care

  Het project van het OCMW van de Gemeente Temse bestaat uit de digitale vaardigheden van kwetsbare moeders te versterken. Men voorziet daartoe een themagericht vormingsaanbod op basis van hun vragen en noden. Deze vormingen maken kwetsbare moeders mediawijzer, duiden voor welke digitale vallen men alert moet zijn, geven hen de tools de moeilijke thema’s met hun kinderen te bespreken en hoe hen bij te staan.

  De deelnemende OCMW's en/of gemeenten in dit project zijn: Temse (projectdrager), Kruibeke en Sint-Gillis-Waas.

  Gefinancierd door de Europese Unie NextgenerationEU Digilab