Sector van de gezondheidszorg

  In 2015 is de dienst ervaringsdeskundigen een samenwerking gestart met het RIZIV om de expertise van de ervaringsdeskundigen in te zetten bij de verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg. Deze samenwerking was het resultaat van twee vaststellingen van het witboek van Dokters van de Wereld en van het RIZIV: enerzijds worden de kwetsbare bevolkingsgroepen (daklozen, nieuwkomers, enz.) vaak de eerste slachtoffers van de grote ongelijkheden op het vlak van gezondheid en, anderzijds, hebben deze kwetsbare groepen een laag kennisniveau van gezondheid. Een concrete aanbeveling die het Witboek hierover heeft voorgesteld, was het creëren van nieuwe beroepen in de gezondheidssector om de informatie en het begrip van de patiënt te verbeteren, waaronder die van de “ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” om de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te verbeteren.

  Het project RIZIV in detail

  In de geest van het Witboek over de toegang tot de gezondheidszorg in België werd een overeenkomst ondertekend tussen de POD Maatschappelijke Integratie en het comité van de Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Deze overeenkomst beantwoordt aan de 5de as van het boek die aanbeveelt om nieuwe beroepen te creëren en zo de patiënt beter te informeren en te begrijpen.

  Via de detachering van ervaringsdeskundigen in organisaties die verbonden zijn met de gezondheidszorg verzamelen wij, op basis van hun werk op het terrein, vaststellingen om de toegankelijkheid van de diensten te verbeteren. Zo geven wij ook signalen door aan de beleidsmakers op het vlak van gezondheidszorg.

  Momenteel zijn er 15 ervaringsdeskundigen en 3 coördinatoren aangeworven in dit project. De ervaringsdeskundigen worden gedetacheerd in de steden Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi.

  Pilootfase van het project

  Het project is gestart op 1 juli 2015. Eind 2015 werden 3 coördinatoren aangeworven. In mei 2016 zijn hier 15 ervaringsdeskundigen bijgekomen die gedetacheerd werden bij de partnerdiensten die een samenwerkingsovereenkomst met de POD MI hadden ondertekend. Het ging hoofdzakelijk om ziekenhuizen, OCMW-diensten die verband houden met gezondheid en centra voor geestelijke gezondheid.

  Tijdens de pilootfase van het project bevonden de partnerdiensten zich in de steden Gent, Brussel, Charleroi en Luik.

  De pilootfase van het project is beëindigd op 31 december 2017 en werd in oktober positief geëvalueerd door de Universiteit van Gent. Om de concrete voorbeelden te kennen van het werk dat werd uitgevoerd, in samenwerking met de ervaringsdeskundigen, kunnen jullie het evaluatieverslag raadplegen (tab 'documenten').

  Verlenging van het project: januari 2018 tot juli 2020

  Na de beslissing om het project te verlengen van januari tot juni 2018 werd beslist om voorrang te geven aan:

  • het ontwikkelen van een instrument voor rapportage en inventaris van het werk met de ervaringsdeskundigen. Zo zorgen wij voor een betere verspreiding van de goede praktijken die ontstaan zijn uit de samenwerking met de ervaringsdeskundigen.
  • nieuwe samenwerkingen aangaan met de ziekenhuizen en het netwerk 107 en extra steden toevoegen naast de oorspronkelijke pilootsteden.

  Hierop volgend heeft de POD MI, op 30 juni 2018, de bevestiging ontvangen van het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ingevoerd bij de dienst van de gezondheidszorg van het RIZIV, dat het project verlengd is tot 30 juni 2020.

  Nieuwe verlenging van het project: 1 juli 2020 - 1 januari 2023

  Het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft een verlenging toegestaan van het project dat loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. Het huidige project, dat 15 ervaren deskundigen en 3 coördinatoren telt, zal worden verdergezet om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren.

  Vanaf 1 januari 2021 wordt een budget voorzien om twee extra deskundigen aan te werven die het project mee zullen helpen versterken.

  Meer weten

  Raadpleeg het activiteitenverslag 2022

  Raadpleeg het activiteitenverslag 2021

  Raadpleeg het activiteitenverslag van het project voor de periode van juli 2020 tot december 2020 

  Raadpleeg het activiteitenverslag van het project voor de periode januari 2019 tot juni 2020 

  Raadpleeg het witboek over de beginselen van de samenwerking met het RIZIV

  Interesse in een samenwerking met onze diensten?

  Neem dan contact op met de coördinatie van de dienst ervaringsdeskundigen via mi.edv@mi-is.be