Task Force POD MI

  Op de Ministerraad van 28 april 2006 werd besloten om de mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties uit te breiden voor een betere bestrijding van overlast op lokaal niveau.

  In dit kader werd de Dienst Grootstedenbeleid belast met de oprichting van een task force van experts, ten einde de gemeenten een gespecialiseerde begeleiding aan te bieden bij de toepassing van de administratieve sancties, en in het bijzonder de bemiddeling.

  De expert die in de dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie deze materie opvolgd is Mathilde Wargnies.

  Het eerste luik van haar taak bestaat erin een antwoord te bieden op de problemen die gemeenten ondervinden bij de invoering van de wet inzake de gemeentelijke administratieve sancties en de toepassing ervan op het terrein.   Op vraag van de gemeenten kunt ze advies verlenen in elke fase van de uitvoering: aanpassing van het politiereglement, aanstelling en opleiding van de vaststellende of sanctionerende ambtenaren, de oprichting van een synergie tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, enz.

  Het tweede luik van haar taak heeft betrekking op de bemiddelingsprocedure, voorzien in de wetgeving op de administratieve sancties. Hier kunt ze de gemeenten bijstaan bij de rekrutering van bemiddelaars. Verder zal ze de bemiddelaars begeleiden en hen een methodologische ondersteuning bieden bij de implementering van de bemiddelingsprocedure. Op regelmatige basis worden ook bijeenkomsten georganiseerd waar de bemiddelaars van de verschillende gerechtelijke arrondissementen / politiezones hun ervaringen kunnen uitwisselen.

  Als u vragen of problemen hebt i.v.m. de gemeentelijke administratieve sancties in het algemeen of de alternatieve maatregel bemiddeling in het bijzonder, of als u graag een afspraak had gemaakt, aarzel dan niet om onze FrontOffice te contacteren.