(Dringende) Medische Hulp

  Dringende medische hulp is een medische hulp in de vorm van een financiële tussenkomst van het OCMW in de medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft.
  Dringende medische hulp is geen financiële hulp die rechtstreeks aan de persoon wordt uitgekeerd, maar die enkel de toegang tot medische zorg wil verzekeren aan personen die illegaal in België verblijven en dit door de arts, het ziekenhuis, de apotheker, ... te betalen.

  De naam doet vermoeden dat het enkel gaat om dringende hulp (bv. bij een ongeval of ten gevolge van een ziekte), maar dit is niet zo. Dringende medische hulp kan ook betrekking hebben op een medisch onderzoek, een kinesitherapiebehandeling of zelfs een eenvoudig bezoek aan de huisarts. De dringende noodzakelijkheid van de medische hulpverlening wordt uitsluitend bepaald door een arts, niet door de patiënt of door het OCMW.

  Dringende medische hulp is meestal de enige vorm van maatschappelijke dienstverlening waarop personen die illegaal in België verblijven, recht hebben. Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal in België verblijven, kunnen echter ook in aanmerking komen voor een andere bijzondere bijstand: materiële hulp in de vorm van huisvesting in een opvangcentrum (zie fiche “materiële hulp aan illegale kinderen”).

  Bovendien kan het OCMW in bepaalde omstandigheden toch beslissen andere bijstand (voor huisvesting, voeding, kleding, ...) aan personen die illegaal in België verblijven, te verlenen. Dit wordt echter niet bij de wet bepaald en het OCMW is dus niet verplicht deze hulp te verlenen. Wanneer het OCMW toch deze hulp verleent, moet het deze met zijn eigen middelen betalen.

  COVID 19 - nieuwe codes RIZIV

  Het RIZIV heeft inderdaad een reeks codes (en pseudocodes) aangemaakt die verband houden met verstrekkingen op afstand, zonder fysiek contact; deze codes (en pseudocodes) beginnen met de cijfers 1-3-5-7.

  Ter herinnering: de gebruikelijke instructies verduidelijken dat de RIZIV-nomenclatuurcodenummers die beginnen met de cijfers 1-6 terugbetaalbaar zijn (behalve de eventuele ereloonsupplementen en/of de bijzondere terugbetalingsvoorwaarden in verband met de verstrekkingen, zoals tandprothesen).

  De pseudocodes van de RIZIV-nomenclatuurnummers die beginnen met het cijfer 7 zijn meestal terugbetaalbaar (behalve het eventuele ereloonsupplement).

  Bijgevolg worden de verstrekkingen die gefactureerd worden met de nieuwe codes en pseudocodes aangemaakt in het kader van de COVID-19-crisis ten laste genomen door de POD MI.

  Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf 14 maart 2020

  Er werd een Excelbestand met deze verschillende codes gepost op de site van de POD MI; jullie krijgen toegang via deze link 

  Opgelet: de regels die van kracht zijn voor het sociaal onderzoek voor de tenlasteneming van de medische kosten blijven van toepassing.
   

  Meer info op primabook, de documentatieruimte van de POD MI