FEAD enquête 2017

    Tussen 31 januari 2017 en 15 november 2017 werd een grootschalige enquête uitgevoerd onder begunstigden van voedselhulp van het FEAD in België op vraag van de Europese Commissie. De vragen van de enquête werden opgelegd door de Europese Commissie, zodat zij de resultaten van de verschillende lidstaten kunnen vergelijken. De voorbereiding van de enquête is gestart vanaf 2016. De POD MI, de beheersautoriteit van het FEAD, heeft deze enquête uitgevoerd in nauwe samenwerking met zijn partners. In totaal voltooiden 403 partnerorganisaties 1.144 enquêtes. De resultaten van de enquête zijn bekendgemaakt tijdens het colloquium FEAD op 24 oktober 2018.

    Naast de vragen die opgelegd werden door de Europese Commissie heeft de POD MI een ​​extra vraag toegevoegd om directe feedback te krijgen over de FEAD-producten. Op die manier wilden wij in kaart te brengen wat de noden van de eindbegunstigden zijn. Uit de antwoorden bleek dat de nood aan materiële hulp groot is en dat de begunstigden het belangrijk vinden dat er ook rekening wordt houden met bepaalde veelvoorkomende allergieën.

    Dankzij deze enquête konden wij een nauwkeuriger profiel opstellen van de eindbegunstigden die een aanzienlijk deel van de armste mensen in België vertegenwoordigen. Uit resultaten van dit onderzoek blijkt dat het FEAD, via de verdeling van voedselproducten, de meest kwetsbare groepen in onze samenleving bereikt.