Doelstelling projectoproep

  Deze projectoproep stelt middelen open die voorzien zijn voor integratie. De acties onder deze projectoproep richten zich tot het versterken van de integratie van de Oekraïners met een legaal verblijfsstatuut (o.a. het statuut van tijdelijke bescherming).

  Inhoud acties projectoproep

  Deze projectoproep financiert projecten die volgende inhoudelijke acties zullen organiseren:

  • Actie 1:
   Inzetten van interculturele bemiddelaars en/of tolken voor Oekraïners: interculturele bemiddelaars kunnen tussenkomen voor tolkopdrachten en/of collectieve onthaalsessies begeleiden in het Oekraïens, waarbij de deelnemers informatie ontvangen over hun rechten en plichten als nieuwe OCMW-cliënten en ingezoomd wordt op hun uitzonderlijk statuut van tijdelijke bescherming.
    
  • Actie 2:
   Inzetten van brugfiguren (maatschappelijke werkers, vrijwilligers (via coördinatie), buddy’s) om Oekraïners te helpen wegwijs te raken in de maatschappij. Ze geven hierbij hulp bij administratieve procedures, maar vooral bij de uitvoering en toepassing van hun rechten. De brugfiguren kunnen helpen om de ‘take up’ van hun rechten als leefloner met een tijdelijke bescherming te garanderen (bv. door mee te gaan naar verschillende instanties (overheden, mutualiteit, ziekenhuis, woonbegeleiding) of allerhande inschrijvingen in orde te brengen).
    
  • Actie 3:
   Langdurig groepstraject op maat voor Oekraïners die zeer ver verwijderd staan van de arbeidsmarkt door hun recente vlucht naar België (zogenaamde multilevelproblematieken naar analogie met de huidige AMIF-projecten sociale activering uit de AMIF-projectoproep 02). Deze begeleiding is specifiek voor zeer kwetsbare Oekraïners (bv. alleenstaande moeders, ouderen, laagopgeleiden, mensen met oorlogstrauma’s).

  Onder documenten staan: 

  • de projectoproep
  • de presentaties van de projecten van de OCMW's van Gent en Antwerpen
  • het verslag van het feedbackmoment van 24/04/2023
  • de presentaties van de OCMW's van Anderlecht, Brussel Stad en Charleroi staan op de Franstalige pagina