Veelgestelde vragen

 1. Financiering: Omwille van de verlofperiodes kunnen we geen raadsbeslissing bezorgen omtrent cofinanciering. Wat nu?

  Het regelement zegt dat je een document moet bezorgen waaruit blijkt dat de nodige cofinanciering is voorzien of werd aangevraagd. Bezorg ons dan zeker een document waaruit blijkt dat dit voorgelegd zal worden en we de beslissing ontvangen voor 5 september 2022 23.00u. Zodra een project goedgekeurd is, moet deze beslissing er wel zeker zijn, anders kan de goedkeuring van het project ingetrokken worden.

 2. Voorwaarden: Wij willen onze cliënten een vorming "ICT-vaardigheden om een job te zoeken" aanbieden. Is dit mogelijk binnen deze projectoproep?

  Projecten die vooral gericht zijn op het zoeken naar werk (CV schrijven, enz.) vallen onder de regionale bevoegdheid voor werkgelegenheid. Dit soort projecten zou beter passen in een oproep tot het indienen van projecten die erop gericht zijn werklozen te activeren en hen te steunen bij het zoeken naar werk.

  Workshops die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het brede zin zouden wel passen in de doelstellingen van deze projectoproep.

 3. Divers: Zullen de toekomstige projectoproepen over dezelfde onderwerpen gaan en dezelfde voorwaarden hebben?

  In 2023 en 2024 zullen projectoproepen worden gelanceerd, dit steeds rond het thema digitale inclusie van kwetsbare personen.

  De projectoproepen gericht op OCMW's zullen vergelijkbaar zijn met die van dit jaar, onder voorbehoud van eventuele kleine aanpassingen en onder voorbehoud van de beschikbare middelen.

  Wij zullen daarnaast een projectoproep doen gericht op andere sociale actoren, zoals non-profitorganisaties, die mogelijks een specifieker doelpubliek beogen.
  De voorwaarden voor deelname aan deze oproepen tot het indienen van projecten zullen in april-mei 2023/2024 worden bekendgemaakt op onze website en via onze nieuwsbrief.

 4. Financiering: Indien meerdere deeltijdse medewerkers aan het project werken, herberekenen we hun inspanningen dan naar 1 VTE of noteren we elke deeltijdse apart?

  Het is belangrijk duidelijk aan te geven wie aan het project zal werken en voor welk percentage. Met andere woorden: wanneer je meerdere deeltijdse medewerkers inschakelt, noteer je dit best op deze manier in het financieel overzicht.

  In het kader van transpirantie moet een urenstaat worden ingevuld om aan te tonen dat de personen van wie de salarissen als uitgaven worden opgevoerd, ook werkelijk aan het project werken. 
  Een aanpassing van de functiebeschrijving of een besluit van het bureau kan deze functies ook bevestigen en de rol van elke bij het project betrokken persoon verduidelijken. 
  Bij de verantwoording van de uitgaven dient het loonstrookje van elke bij het project betrokken werknemer te worden overgelegd.

 5. Voorwaarden: Wij willen een deel- en herstelpunt van digitale materialen opzetten in onze gemeente. Mag dit binnen deze projectoproep?

  Het is zeker aan te raden om te denken aan duurzaamheid (zoals duurzaamheid van ICT-materiaal) binnen deze projecten!
  Toegang tot digitale technologieën mag  niet het hoofddoel van een project zijn (1e graad digitale kloof), maar het kan zeker een onderdeel zijn van een project dat gericht is op het vergroten van digitale vaardigheden (2e graad digitale kloof) of het gebruik van essentiële diensten (3e graad digitale kloof).

md xs sm lg