Veelgestelde vragen

 1. Financiering: Als voor het eerste en het tweede jaar een budget van 60.000 euro is uitgetrokken, kan het gevraagde bedrag (en dus de medefinanciering) voor het tweede jaar verminderd worden?

  Ja, als het in het eerste jaar gevraagde bedrag te hoog blijkt te zijn voor het tweede jaar, kan het natuurlijk aan het eind van het eerste jaar van het project opnieuw worden geëvalueerd om het aan te passen aan de werkelijke behoeften van het project.
  In het algemeen kan het project aan het eind van het eerste of tweede jaar verder worden ontwikkeld op basis van de in de voorgaande jaren opgedane ervaring.

 2. Financiering: Kunnen we een project indienen voor minder dan 60.000 euro, ook al is dit het minimumbedrag dat voor onze categorie is aangegeven?

  Voor kleine projecten is er geen minimumbedrag, maar het is raadzaam om streven naar projecten van meer dan 10.000 euro, gezien de administratieve lasten bij een project.
  Voor middelgrote en grote projecten is het minimumbedrag 60.000 euro. Projecten met een lager bedrag worden eveneens in aanmerking genomen, met dezelfde opmerking betreffende de administratieve lasten.

 3. Financiering: Kan de subsidie ook worden gebruikt voor de aankoop van apparatuur of software voor maatschappelijk werkers?

  Investeringskosten kunnen afhankelijk van het project worden gemaakt, maar mogen niet het hoofddoel zijn van dit project (maximaal 25% van de uitgaven voor hardware).

  Een project kan dus niet uitsluitend tot doel hebben software/hardware voor de maatschappelijk werkers aan te schaffen, maar indien deze investeringen noodzakelijk zijn om de doelstellingen van het project te bereiken (bv. opleiding van de sociaal werkers) en duidelijk wordt aangegeven waarom deze uitgaven noodzakelijk zijn in het kader van het project, dan kunnen deze kosten in de projectkosten worden opgenomen.

 4. Divers: Kan na een jaar beslist worden om het project te verlengen en hiervoor opnieuw projectmiddelen aan te vragen?

  Een project kan voor meerdere jaren aangevraagd worden vanaf de start of er kan een verlenging aangevraagd worden na een jaar.
  Hierbij is het wel belangrijk om te vermelden dat een project vanaf het tweede jaar cofinanciering van minstens 20% dient aan te tonen (zie de infobrochure voor alle uitleg hierover) en een project een positieve evaluatie moet krijgen voordat het verdergezet kan worden.
  Een project dat voor meerdere jaren aangevraagd werd, kan trouwens ook beslissen om te eindigen na één jaar, indien het bijvoorbeeld toch geen succes blijkt te zijn.

 5. Andere subsidies: Wat is het Europese Relanceplan, het Europese Herstelplan, het RRF?

  Het Europese relanceplan (The Recovery and Resilience Facility of RRF) is een tijdelijk herstelinstrument om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie te verzachten en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer, veerkrachtiger en beter voorbereid te maken op de uitdagingen en kansen van de groene en digitale transitie.

  Dankzij het Europese relanceplan besliste de Federale Overheid om 30 miljoen euro te besteden aan het project "e-inclusion for Belgium". Het is één van de vele projecten uit het Belgisch Herstelplan dat tot doel heeft om bestaande digitale ongelijkheden te verminderen en digitale insluiting van kwetsbare groepen te realiseren.

 6. Financiering: Moet een project financieel starten in november 2022 wanneer je dit jaar een aanvraag indient?

  Nee, dit moet niet.
  Een project moet financieel starten na de startdatum, maar dit moet niet in november zijn. Indien jullie project bijvoorbeeld in januari van start wil gaan, is dit ook mogelijk. Dit mag gewoon opgenomen worden in jullie projectverloop.
  Wees je ervan bewust dat projecten enkel kunnen lopen binnen de gestelde projecttermijnen. Indien een project later start, zal dit een kortere looptijd hebben, omdat dit ook ten laatste moet eindigen op de vooropgestelde einddatum (oktober van 2023, 2024 of 2025).

md xs sm lg